האתר נוצר בשנת 2022 בעיר סבסטופול בברכת כומר אורתודוקסי.

חדשות ביבלוקס: https://t.me/bibleox

יצירת קשר עם היזם: https://t.me/rodion_orthodox, https://bibleox.com/ru/ru/w/родион-власов

Переводы Священного Писания: