Ο χώρος δημιουργήθηκε το 2022 στην πόλη της Σεβαστούπολης με την ευλογία ενός ορθόδοξου ιερέα.

Νέα Bibleox: https://t.me/bibleox

Επικοινωνία με τον προγραμματιστή: https://t.me/rodion_orthodox, https://bibleox.com/ru/ru/w/родион-власов

Переводы Священного Писания: